Bluetooth Adapter

Bluetooth Adapter
แสดง:
เรียงลำดับโดย:

Logitech Bluetooth Audio Adapter แปลงลำโพงธรรมดาให้เป็นลำโพงไร้สาย
85 คะแนน

กล่องรับสัญญานเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเล่นของคุณโดยสัญญานบลูทูธ ถ่ายทอดสู่ลำโพงผ่านช่อง AUX 3.5 หรือ A..

2,490 บาท 1,690 บาท