การใส่ผ้าพันแขนของ Omron อาจส่งผลให้ระดับชีพจรความดันคลาดเคลื่อนได้ หากท่านใส่ผิดวิธี 
บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการใส่อย่างถูกต้อง โดยนำข้อมูลจาก Omron BP791IT 10+ Manual โดยตรง สำหรับเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่มีอุปกรณ์คล้ายกัน สามารถนำข้อมูลนี้ไปอ้างอิงได้เช่นกัน

ข้อสำคัญ
อ่านคู่มือและวิธีใช้รวมถึงข้อมูลทุกชนิดที่ไปพร้อมกับสินค้าอย่างละเอียด
เครื่องนี้ไม่สามารถใช้กับเด็กทารกได้ ใช้ได้กับผู้ใหญ่และคนชราเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1. Air plug ต่อกับเครื่องวัดอย่างแน่นหนา ไม่มีลมหรือรอยรั่วขั้นตอนที่ 2. ถกแขนเสื้อขึ้น

ขั้นตอนที่ 3. นั่งบนเก้าอี้อย่างมั่นคง ขาทั้งสองแนบลงกับพื้น วางแขนเป็นแนวราบแนบลงกับโต๊ะ


ขั้นตอนที่ 4. จับบริเวณ Thumb Grip ให้มั่นคงด้วยมือขวา


ขั้นตอนที่ 5. หงายมือซ้ายขึ้นข้างบน


ขั้นตอนที่ ​6. สวมผ้าพันแขนที่แขนซ้าย โดยที่พื้นที่สีน้ำเงิน (Blue Stripe) อยู่ฝั่งด้านใน และเป็นแนวเดียวกับนิ้วกลาง
หลอดปั้มลมพาดผ่านฝั่งแขนด้านใน ระยะห่างระหว่างข้อศอกกับผ้าพันแขนประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร


ขั้นตอนที่ 7.พันผ้าให้กระชับรอบๆแขน
 

ปรับให้ Thumb Grip จะอยู่ตรงกลางด้านในแขนพอดี จากนี้คุณพร้อมใช้เครื่องวัดความดันแล้วข้อควรระวัง: อย่าให้แขนทับหลอดปั้มลม Air tube ขณะวัดความดัน