Menu
Your Cart

ร่วมงานกับทีเอสเอ็ม

ริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้า Sport Technology และ Lifestyle มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ ชื่นชอบในการออกกำลังกายเป็นหลัก ปัจจุบันเรากำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทต้องการคนที่มีความสามารถและความรู้ในด้านเทคโนโลยีการออกกำลังกาย รวมถึงคนที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้ง Online และ Offline Channel โดยมีจุดเด่นในการให้ข้อมูลและคำแนะนำของสินค้าได้อย่างเจาะลึก และมีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

หากท่านมีความต้องการร่วมงานกับทีเอสเอ็ม สามารถกรอก แบบฟอร์มสมัครงาน ทางเราจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วติดต่อกลับหาท่าน

 

พนักงานหน้าร้าน / แนะนำสินค้า (Sales Advisor)

ตำแหน่งงาน : Sales Advisor

สถานะ : เปิดรับสมัคร

เงินเดือน (บาท) :  9,500 - 12,000

พื้นที่งาน : ประจำสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริการและแนะนำสินค้าสินค้าเกี่ยวกับนาฬิกาออกกำลังกาย และสินค้า Lifestyle ต่างๆ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของสต็อคสินค้า 
 • ดูแลสาขา
 • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
   

รายละเอียด

 • ไม่ จำกัด เพศ อายุ 18-27 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ ขอให้มีความอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีและการออกกำลังกาย
 • มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงานที่ทำ เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ
 • อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง เช่น ชื่อสินค้า 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน รักความก้าวหน้า
 • มีความชอบด้านเทคโนโลยีและกีฬา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเป็น
   

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
   

สมัครงาน

 


เจ้าหน้าที่ประสาน (Admin Online)

ตำแหน่งงาน : Admin

สถานะ : เปิดรับสมัคร

เงินเดือน (บาท) : 9,500 - 20,000

พื้นที่งาน : สำนักงานใหญ่ (นวลจันทร์)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลการปฏิสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและตอบปัญหากับลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท
  (Facebook, Line Official, E-mail, Website, etc.)
 • รับข้อติชมจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • รับคำสั่งชื้อ เช็คข้อมูลสินค้า และเช็คข้อมูลลูกค้าผ่านระบบตามขั้นตอนของบริษัท
 • ให้ข้อมูล และทำการขายสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ และหน้าร้าน
 • สรุปข้อมูลรายงานยอดขายจากช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทรายวัน
 • ดูแลงานเอกสาร และงานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
   

รายละเอียด

 • ไม่ จำกัด เพศ อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี 
 • มีประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยีและการออกกำลังกายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงานที่ทำ เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ
 • อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง เช่น ชื่อสินค้า 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญการใช้ Internet และ Social Media ต่าง ๆ
 • ขยัน ใจเย็น รักงานบริการ
 • ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
   

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
   

สมัครงาน

 


 

พนักงานขาย & ตรวจสอบสินค้า (Sales & Audit)

ตำแหน่งงาน : Audit

สถานะ : เปิดรับสมัคร

เงินเดือน (บาท) :  14,500 - 15,000

พื้นที่งาน : สำนักงานใหญ่ (นวลจันทร์) และสาขาทั่วกทม.

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาขาในศูนย์การค้า
 • ตรวจสอบคววามถูกต้องของสต็อคสินค้า
 • สามารถเดินทางไปสาขากรุงเทพฯ
 • แนะนำสินค้าเกี่ยวกับนาฬิกาออกกำลังกาย และ สินค้า Lifestyle ต่างๆ ประจำบูธสาขา
 • ดูแลงานเอกสาร และงานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
   

รายละเอียด

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 •  มีความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์
 • มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงานที่ทำ เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ
 • อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง เช่น ชื่อสินค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน รักความก้าวหน้า
 • มีความชอบด้านเทคโนโลยีและกีฬา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเป็น ใช้อีเมล์เป็น
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
   

สวัสดิการ

 • รถจักรยานยนต์ใช้ทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
   

สมัครงาน

 


 

เจ้าหน้าที่ออกแบบดีไซน์สื่อออนไลน์ (Graphic Desiger)

ตำแหน่งงาน : Graphic Desiger & Video Editing 

สถานะ : เปิดรับสมัคร

เงินเดือน (บาท) :  16,000 - 25,000

พื้นที่งาน : สำนักงานใหญ่ (นวลจันทร์)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างและออกแบบ Graphic เพื่อนำไปใช้ในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ Social Network , Internet, Website และ Email รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างคอนเทนต์โปรโมทสินค้า ด้วยสื่อรูปภาพ หรือวิดีโอ *หากมีประสบการณ์ในด้านนี้จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ส่งเสริมการตลาดของบริษัท โดยสร้างสรรค์ รูปภาพ, เนื้อหา และ อื่นๆ
 • Creative ในด้าน กีฬา และ เทคโนโลยีต่างๆ
 • สร้างและผลิตสื่อ Digital (Video, Animation) *หากมีประสบการณ์ในด้านนี้จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
   

รายละเอียด

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Premiere proได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, Powerpoint
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการตัดต่อวีดีโอ หรือ ทำ Clip สั้น จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงานที่ทำ เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ
 • อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง เช่น ชื่อสินค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน รักความก้าวหน้า
 • มีความชอบด้านเทคโนโลยีและกีฬา
 • ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
   

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
   

สมัครงาน

 


พนักงานขับรถส่งของ (Warehouse ซ.วัชรพล)

ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถส่งของ

สถานะ : เปิดรับสมัคร

เงินเดือน (บาท) :  12,000 - 20,000

พื้นที่งาน : Warehouse และสถานที่ส่งของที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขับรถส่งของตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ไปรับตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามงานคิวรถของแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจเช็คเอกสารใบส่งของ, ต้องตรงตามใบบันทึกขนส่ง และเขียนใบปัญหาในการส่งของต่างๆ
 • ตรวจเช็คสินค้ากับใบบันทึกขนส่งของต้องครบตามใบงาน
 • ตรวจเช็คกับสินค้าที่ต้องนำไปส่งลูกค้าให้ถูกต้อง

รายละเอียด

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา มัธยม 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ได้
 •  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
   

สมัครงาน